IoT – Internet of things ja datan hyödyntämisen perusteet

Metropolian IoT:n uutuuskurssilla pystyy täydentämään osaamistaan tavalla, josta on hyötyä monenlaisissa työtehtävissä. Metropolian Avoimen AMK:n kautta verkkokurssille voi tulla mukaan mistäpäin Suomea tahansa. Näin hanke vastaa Metropolian jatkuvan oppimisen strategiaan.

Metropolian IoT:n uutuuskurssilla pystyy täydentämään osaamistaan tavalla, josta on hyötyä monenlaisissa työtehtävissä. Metropolian Avoimen AMK:n kautta verkkokurssille voi tulla mukaan mistäpäin Suomea tahansa. Näin hanke vastaa Metropolian jatkuvan oppimisen strategiaan.

Työelämässä on lisääntyvää kysyntää henkilöille, jotka hallitsevat datan hyödyntämisen ja analytiikan perusteita ja taitoja. Alan osaamisvaje hidastaa elinkeinojen ja alueiden kehitystä. Kurssi omalta osaltaan vastaa tähän yhteiskunnan tarpeeseen.

Keskeisiä aloja ovat muun muassa kiinteistötekniikka ja teollisuudenkunnossapito sekä enenevästi myös hajautettu sähkötuotanto, hyvinvointi- ja terveysteknologia, ympäristötekniikka ja kaupan alan logistiikkaketjut.

Uutuuskurssi tukee erilaisilta koulutuspohjilta saatua osaamista. Kurssilla halutaan tavoittaa sekä uudet tekijät että osaajat, joilla on jo työelämän asiantuntemusta. Keskeistä on kiinnostus IoT-teknologiaan, ohjelmointiin, järjestelmiin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Yritysten menestykselle tärkeää on pitkän aikavälin orgaaninen muuntautumiskyky. Kurssi tarjoaa työkaluja henkilökunnan osaamisen kasvattamiseen. Edullinen Avoimen AMK:n koulutus soveltuu myös työelämässä uutta suuntaa hakeville henkilöille ja mahdollistaa aktiivisen taitojen ylläpidon.

Kurssilla opitaan alan perusteita käytännön esimerkkien avulla. Tarkastelukohteina voi olla muun muassa omakotitalon LVI-järjestelmän ja aurinkovoimalan toiminta sekä OURA-älysormuksen datankeruu ja analytiikka. Kurssilla tehdään harjoitustöitä valmiiden datalähteiden ja koodiesimerkkien pohjalta. Sovellusten toteutus on erinomainen tapa oppia ohjelmointia ja järjestelmäteknologiaa.

Kuvakaappaus voimalan hallinnan 
työpöytänäkymästä, jossa näkyy aurinkopaneelijärjestelmän keräämää dataa kuten 
aurinkokennon tuottama energia, paljonko hiilidioksidipäästöjä on säästetty ja Espoon sää.
Dataa muun muassa päivittäisestä sähköntuotannosta ja aurinkosähkön määrä päivittäisessä kulutuksessa.
Sininen neljän pylvään pylväsdiagrammi , jossa holirontaalisessa akselissa kuvataan kuukausia vuoden 2021 ajalta ja vertikaalisessa akselissa kuvataan hiilidioksidin määrää.
Dataa siitä, kuinka paljon hiilidioksidia (CO2) on säästynyt.

Mitä kurssilla opitaan?

  • IoT-sovelluksien perusteet ja datan käsittelyä ja hyödyntämistä.
  • Ohjelmointikielien perusteet ja kyky ymmärtää koodia.
  • IoT-järjestelmien ja analytiikkasovellusten toteuttamista ja lisäominaisuuksien ohjelmointia valmiiden esimerkkien avulla.
  • Kurssi ei ole varsinaisesti ohjelmointikurssi, vaan tavoitteena on oppia, miten yksinkertainen IoT-järjestelmä toteutetaan pilvisovelluksena.
  • Miten sulautetut sensorilaitteistot, pilvijärjestelmät ja analytiikkasovellukset liittyvät toisiinsa ja kommunikoivat keskenään.
  • Missä kaikessa liiketoiminnassa IoT-teknologiaa voi hyödyntää.