Roboboost -hanke

Kuvituskuva.
Kuvitettu hehkulamppu oranssilla taustalla.

Tiedon jakamista ja luovuutta edistämään rakennetaan pitkäkestoisia verkostoja.

Kuvitetut robotin ja ihmisen käsi kättelevät oranssilla taustalla.

Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen koulutusosaaminen yhdistyy työelämäkumppanien toimialaosaamiseen.

Kolme erikokoista kuvitettua ratasta oranssilla taustalla.

Uusien teknologioiden tuntemus ja käyttökokemus lisäävät yksilön mahdollisuuksia työelämässä.

6Aika-hanke Roboboostissa tuotetaan robotiikasta uusia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille.

Keskeistä hankkeessa on muutosvalmennus ja uusien toimintamallien luominen ekosysteemimäiseen yhteistyöhön. 

Mihin hanke vastaa

Roboboost-hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla. Valtakunnallisessa hankkeessa tuodaan yhteen tällä hetkellä hajallaan olevat robotiikan ja sen oheisteknologioiden osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Hankkeen kohdealoina ovat korkean osaamisen älytuotanto, sote-ala sekä useat teollisen tuotannon alat.

Hankkeen tavoitteet

Roboboost-hankkeessa lisätään sekä opiskelijoiden että yritysten, julkisorganisaatioiden ja oppilaitosten henkilökunnan robotiikkaan ja sen oheisteknologiaan liittyvää osaamista. Hanke vastaa myös yritysten ja julkisorganisaatioiden tarpeeseen verkostoitua keskenään. Samalla hankkeessa mukana olevat ammattioppilaitokset ja -korkeakoulut kehittävät yhteistyömuotoja ja toimintamalleja, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista.

Keskiössä yksilöiden osaaminen 

Yksilöiden korkean teknologian osaamisella on suuri merkitys työhyvinvoinnin edistämisessä ja yrityksen liiketoiminnan kasvupotentiaalin luomisessa. Työntekijä tarvitsee myös palvelumuotoiluun, muutosjoustavuuteen ja eettisiin kysymyksiin liittyvää osaamista.


Hankkeessa yksilöt saavat työkaluja elinikäisen oppimisen ja ammatti-identiteetin muutoksen tueksi. Hanke myös ehkäisee syrjäytymisvaaraa useilla voimakkaasti sukupuolittuneilla aloilla, kuten hoiva-aloilla ja useilla teollisen tuotannon aloilla.

Haluatko tietää lisää?

Hankkeen toteuttajat ja rahoittajat

Roboboost-hanke, Laurea, Metropolia, Oamk, TAI, Tredu, Varia, 6Aika, ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.