Tapausesimerkit

IoT – Internet of things ja datan hyödyntämisen perusteet.

Metropolian IoT uutuuskurssilla pystyy täydentämään osaamistaan tavalla, josta on hyötyä monenlaisissa työtehtävissä. Metropolian Avoimen AMK:n kautta verkkokurssille voi tulla mukaan mistäpäin Suomea tahansa. Näin hanke vastaa Metropolian jatkuvan oppimisen strategiaan.

Lue koko kuvaus IoT-internet of things ja datan hyödyntämisen perusteista.
Kuvitettu Double 3-robotti.

Double 3 -etäläsnäolorobotti kehityksen keskiössä.

Miten voidaan turvallisesti kohdata eristystilanteissa olevia potilaita? Miten vähennetään hoitajien paikasta toiseen siirtymiseen kuluvaa aikaa ja tehostetaan hoitajien potilastyötä? Ratkaisuja näihin kysymyksiin on lähdetty etsimään robotiikan avulla Oulun ammattikorkeakoulussa.   

Lue koko kuvaus Douple 3 -etäläsnärodotin kehityksestä.

Ensikosketus teollisuusrobotiikkaan.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu profiloituu uusien teknologioiden käyttöönoton edelläkävijöiksi. Roboboost-hankkeessa Tredun tiimi tukee teollisuuden digitalisaatiota koulutusten ja valmennusten kautta.

Lue koko kuvaus ensikosketuksesta teollisuusrobotiikkaan.
Opiskelijat tutkivat erilaisia digitaalisia laitteita.

Hyvän elämän digimestari.

Kaunis aurinkoinen päivä on aluillaan ja Hyvän elämän digimestari valmistelee juuri Foibekartanossa digikornerin lähetystä, jossa aamu aloitetaan tuolijumpalla. Kuva aamujumpasta postataan sosiaaliseen mediaan yhdessä asukkaiden kanssa.  

Lue koko kuvaus hyvän elämän digimestarista.

Asiakkaiden käyttökokemuksia MotoTiles –liikuntalaatoista.

Moniammatillisen opetuksen keskeisin tavoite sote-alalla on parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen asiakkaalle.

Lue koko kuvaus asiakkaiden käyttökokemuksista liikuntalaatoista.

Robotiikkaa ketterillä kokeiluilla hoivaorganisaatioihin

Roboboost -hankkeessa Laureassa tehtiin useita robotiikan ketteriä kokeiluja palvelumuotoilua hyödyntäen. Robotiikkaa tuotiin sote -puolen opintojaksoille, tehtiin ketteriä kokeiluja yritysten kanssa yhteiskehittäen ja vastaten organisaatioiden aitoihin haasteisiin ja tarpeisiin.

Lue koko kuvaus robotiikan ketteristä kokeiluista hoivaorganisaatioissa.