Hankkeessa tuotetut koulutukset

Palvelurobotiikka ja tekoäly sote-alalla A – verkkokurssi
ja Palvelurobotiikka ja tekoäly sote-alalla B – ryhmämuotoinen jatkokurssi

Verkkokurssilla tutustutaan palvelurobotiikan tapausesimerkkeihin, tekoälyyn ja data-analytiikkaan sekä hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan ekosysteemiin Suomessa. Kurssilla käsitellään myös teknologiaan liittyviä yhteiskunnallisia megatrendejä ja eettisiä näkökulmia sekä käyttäjälähtöistä kehittämistä.

 • Metropolia
 • Verkkokurssi 3 op ja jatkokurssi 2 op
 • Yhteyshenkilö Päivi Haho. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen paivi.haho@metropolia.fi

3D-tulostus

Opintojaksolla tutustutaan 3D-tulostuksen perusteisiin ja tekniikoihin.

 • Metropolia
 • Yhteyshenkilö Jani Stigell. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen jani.stigell@metropolia.fi

Robotiikka – Automaation perusteet, Basics of automation

Opintojaksolla tutustutaan laajasti automaatiolaitteiden perusteisiin, komponentteihin, toimilaitteisiin ja järjestelmien suunnitteluun.

 • Metropolia
 • Yhteyshenkilö Timo Tuominen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen timo.tuominen@metropolia.fi

Robotiikan perusteet – Simulointimaation perusteet, Basics of automation

Opintojaksossa perehdytään robotiikan peruskäsitteisiin, robottien turvallisuutteen ja ohjaus- ja ohjelmointimenetelmiin.

 • Metropolia
 • Yhteyshenkilö Timo Tuominen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen timo.tuominen@metropolia.fi

IoT – Internet of things ja datan hyödyntämisen perusteet

Kurssilla opitaan perusteet sulautetuista laitteista, pilvijärjestelmistä ja IoT-datan analytiikasta.

 • Metropolia
 • Yhteyshenkilö Erkki Räsänen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen erkki.rasanen@metropolia.fi

Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessän hyödyntämisen perusteet

 • Varia
 • Laajuus 15 osp
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Tutkintokoulutukset
 • Hyvinvointiteknologiakoulutus
 • Yhteyshenkilö Henna Varonen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen henna.varonen@eduvantaa.fi

Hyvinvointiteknologia-asentaja

 • Varia
 • Laajuus vähintään 60 osp
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
 • Tutkintokoulutukset
 • Hyvinvointiteknologiakoulutus
 • Yhteyshenkilö Henna Varonen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen henna.varonen@eduvantaa.fi

Lähihoitaja- ja tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat opiskelivat yhdessä

 • Varia
 • Laajuus 15 osp
 • Sisältää seuraavat tutkinnon osat: Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjen selviytymisen tukena 15 osp ja Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp.
 • Hyvinvointiteknologiakoulutus
 • Yhteyshenkilö Henna Varonen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen henna.varonen@eduvantaa.fi

Lyhytkoulutuksia hyvinvointiteknologiasta yrityksille

 • Varia
 • Toteutus on avoin kaikille
 • Yhteyshenkilö Henna Varonen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen henna.varonen@eduvantaa.fi

Dronen ohjaaminen

 • Varia
 • Laajuus 5 osp
 • Dronetekniikka
 • Valinnainen tutkinnonosa
 • Logistiikka
 • Yhteyshenkilö Mika Palm. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen mika.palm@eduvantaa.fi

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

 • Varia
 • Laajuus 3 osp
 • Tieto- ja viestintätekniikka: Dronetekniikka
 • Tutkintokoulutukset
 • Yhteyshenkilö Olli Haikarainen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen olli.haikarainen@eduvantaa.fi

Lyhytkoulutuksia dronetekniikasta oppilaitoksille ja yrityksille

 • Varia
 • Toteutus on avoin kaikille
 • Yhteyshenkilö Olli Haikarainen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen olli.haikarainen@eduvantaa.fi

Fanuc -robottikoulutus

Henkilöiden koulutus Fanuc robotin käyttöön ja metallinruiskutustehtäviin.

 • Tredu
 • Yhteyshenkilö Marko Laine. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen marko.laine@tampere.fi

ABB robottien kouluttaja ja käyttäjäkoulutus

Koulutuksen tavoitteena oli Fanuc -robottikouluttajien osaamisen lisääminen ABB robottien ohjelmointiin ja pedagogisiin ratkaisuihin.

 • Tredu
 • Yhteyshenkilö Tero Haapakoski. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen tero.haapakoski@tuni.fi

Fanuc -robotin ja Mazak NC sorvin yhdistelmän käyttäjäkoulutus

Neljän päivän käyttäjäkoulutus ERKEME Oy:n työntekijöille.

 • Tredu
 • Yhteyshenkilö Timo Lampinen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen timo.E.lampinen@tampere.fi

Hyvinvointiteknologia- robotiikan perusteet

Tämä MOOC (massive open online courses) opintojakso avaa sinulle keskeisiä näkökulmia robotiikan hyödyntämisestä sosiaali- ja terveysalalla. 

 • Oamk
 • Laajuus 1 op
 • Yhteyshenkilö Piia Hyvämäki. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen piia.hyvamaki@oamk.fi

Geroteknologia ikääntyneen asiakkaan tukena

Robotiikkaa hoivatyön aitoihin haasteisiin ja konkreettiset robotiikka kokeilut hoivakodeissa yhteiskehittämistä organisaatioiden kanssa yhdessä hyödyntäen.

 • Laurea
 • Laajuus 3 op
 • Yhteyshenkilö Riikka Siuruainen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen riikka.siuruainen@laurea.fi

Uudistuva hoitotyö-kehittämisprojekti

Robotiikkaa hoivatyön aitoihin haasteisiin ja konkreettiset robotiikka kokeilut hoivakodeissa yhteiskehittämistä organisaatioiden kanssa yhdessä hyödyntäen.

 • Laurea
 • Laajuus 4 op
 • Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö
 • Robotiikan hyödyntäminen sotealalla. Projektityö organisaation aitoon haasteeseen hoiva-alalla yhteiskehittämistä hyödyntäen yhdessä yritysten (hoivakodit) sekä julkisenpuolen toimijoiden (mm. sairaalat) kanssa
 • Yhteyshenkilö Riikka Siuruainen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen riikka.siuruainen@laurea.fi

Digital Service Business and Marketing

Robotiikan ketterät kokeilut Sote-organisaatioiden aitoon haasteeseen yhteiskehittämistä hyödyntäen yritysten kanssa.

 • Laurea
 • Laajuus 5 op
 • Yhteyshenkilö Riikka Siuruainen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen riikka.siuruainen@laurea.fi

Markkinointiviestintä

Robotiikkaa hoivatyön aitoihin haasteisiin ja konkreettiset robotiikka kokeilut hoivakodeissa yhteiskehittämistä organisaatioiden kanssa yhdessä hyödyntäen.

 • Laurea
 • Projektityön laajuus 5 op
 • Poikkitieteellinen, avoimen tarjonnassa
 • Projektityön kautta tuotetaan robotiikan sisältöjä hoivaorganisaatioihin sekä julkisenpuolen toimijoille.
 • Yhteyshenkilö Riikka Siuruainen. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen riikka.siuruainen@laurea.fi