Julkaisut

Roboboost hanke

Mitä kaikkea hanke pitää sisällään?

Vuonna 2020 käynnistyneessä 6Aika-hanke Roboboostissa tuotetaan robotiikasta uusia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille. Keskeistä hankkeessa on muutosvalmennus ja uusien toimintamallien luominen yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.

Katso alkuperäinen julkaisu Youtubesta.

Oppivan ekosysteemin jäljillä

Vuonna 2020 alkaneessa ja yhä jatkuvassa 6Aika-hankkeessa Roboboost pureudutaan teknologiamurrokseen. Metropolia, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammatti-instituutti, Vantaan ammattiopisto ja Tampereen seudun ammattiopisto yhteistyökumppaneineen tuottavat robotiikkasisältöisiä koulutuksia eri toimialoille ja koulutusasteille.

Lue koko artikkeli AMK-Lehti/UAS-Journalista.

Kehittäjien valmiuksia vahvistamalla kohti robotiikan oppivia ekosysteemejä

Robotiikka ei ole vielä lyönyt läpi isosti yhteiskunnassa, sillä teema on verraten uusi eikä useimmilla organisaatioilla ole vielä ajatusta siitä, miten ne voisivat hyötyä sen mahdollisuuksista. Robotiikan sovellusten kehittäminen ja niiden yleistyminen vaativat uusia tapoja toimia ja organisoitua.

Lue koko artikkeli Laurea Journalista.

Roboboostista osaamista sote-alan teknologiaan

Ikääntyvän väestön kasvun myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä on kasvanut.  On arvioitu että   seuraavan 10 vuoden kuluttua tarvitaan jopa 45000 hoitajaa lisää.  Alalta eläköityy työntekijöitä runsaasti, hoitotyö koetaan raskaana ja COVID-19-pandemia lisäsi hoitajien alanvaihtoa entisestään.

Lue koko blogiteksti Oamk:n blogista.

Sote-alan ammattilaisten asenteet robotiikkaa kohtaan muuttuneet huomattavan positiivisiksi

Vain muutamassa vuodessa sote-alan ammattilaisten suhtautumisessa robotiikkaa kohtaan on tapahtunut merkittävä muutos. Ammattilaisten asenteet ovat muuttuneet rajoittuneista ja epäilevistä positiivisen avoimiksi.

Lue koko blogiteksti Oamk:n blogista.

Onko hoivarobotiikan käyttö hoitotyössä eettistä?

Hoitotyön robotiikka herättää useita eettisiä kysymyksiä. Onko robottiavun käyttäminen ylipäätään eettistä? Voivatko robotit todella osallistua hoitoon? Robotilla ei ole ihmisen kaltaista tietoisuutta. Onko robotiikka edes tarpeellista vai aiheuttaisiko se vielä enemmän eettisiä ongelmia? Aiheen tärkeydestä huolimatta asiaa on tutkittu vasta varsin vähän.

Lue koko blogiteksti Oamk:n blogista.

DIGI 2021: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä

Mikrokirja koostuu Metropolia Ammattikorkeakoulun eri
yksiköitä ja ammatteja edustavien asiantuntijoiden laatimista
artikkeleista. Kirjoittajat hyödyntävät pitkän ammattiuransa
tuomaa näkemystä ja tietämystä, jota on täydennetty kotimaisella ja kansainvälisellä lähdekirjallisuudella.

Lue koko mikrokirja PDF muodossa Theseus.fi sivustolta.

Robotiikan soveltaminen opiskelijayhteistyössä hoitotyön koulutuksessa Laurea-ammattikorkeakoulussa

Tässä artikkelissa esitellään robotiikan ketteriä kokeiluita, joita Laurea-ammattikorkeakoulussa on toteutettu 6Aika Roboboost -hankkeen puitteissa.

Lue koko artikkeli Laurea Journalista.

ROBOBOOST-hanke toi robotiikan sosiaali- ja terveydenhuollon koulutukseen Laureassa

Mikä on robotiikan hyödyntämisen nykytila hoitotyön opetuksessa ja tulevaisuus käytännön työssä hoitoalalla? Voivatko robotit tehdä osan hoitajien rutiininomaisista töistä, lisätä potilaan omatoimisuutta tai kohentaa potilaan mielialaa?

Lue koko artikkeli Laurea Journalista.

1. Oppivat ekosysteemit 2030 webinaarin avaus

Riikka Siuruainen (Laurea), kesto 2:26

6Aika-rahoitteinen Roboboost-hanke järjesti “Oppivat ekosysteemit 2030 – Miten innovatiivisuutta ruokitaan oppivilla verkostoilla?” -virtuaaliseminaariin 7.10.2021.

Katso alkuperäinen julkaisu Youtubesta.

2. Oppivat ekosysteemit ja johtaminen

Sari Kola, (Ecosystem Handbook), kesto 29:40

6Aika-rahoitteinen Roboboost-hanke järjesti “Oppivat ekosysteemit 2030 – Miten innovatiivisuutta ruokitaan oppivilla verkostoilla?” -virtuaaliseminaariin 7.10.2021.

Katso alkuperäinen julkaisu Youtubesta.

3. Hankejohtamisen tulevaisuudet käytänteet

Minna Takala (Hämeen Liitto), kesto: 25.59

6Aika-rahoitteinen Roboboost-hanke järjesti “Oppivat ekosysteemit 2030 – Miten innovatiivisuutta ruokitaan oppivilla verkostoilla?” -virtuaaliseminaariin 7.10.2021.

Katso alkuperäinen julkaisu Youtubesta.

4. Virtuaalinen ja digitaalinen oppiminen

Annika Ranta (Humap/Howspace), kesto: 24.16

6Aika-rahoitteinen Roboboost-hanke järjesti “Oppivat ekosysteemit 2030 – Miten innovatiivisuutta ruokitaan oppivilla verkostoilla?” -virtuaaliseminaariin 7.10.2021.

Katso alkuperäinen julkaisu Youtubesta.

5. Ennakointi ja innovaatiot

Sanna Ketonen-Oksi (Laurea), kesto 19:50

6Aika-rahoitteinen Roboboost-hanke järjesti “Oppivat ekosysteemit 2030 – Miten innovatiivisuutta ruokitaan oppivilla verkostoilla?” -virtuaaliseminaariin 7.10.2021.

Katso alkuperäinen julkaisu Youtubesta.

6 Paneeli: Kokemuksia oppivien ekosysteemien tekijöiltä

Kesto: 40:41

  • Moderaattori Mikael Seppälä (Laurea)
  • Jukka Kyhäräinen (Ulkoministeriö)
  • Emmi Kauhanen (Espoo/Kestävä ja älykäs Kera)
  • Tiina Laiho (CLIC Innovation Oy)
Katso alkuperäinen julkaisu Youtubesta.

Robotiikasta boostia tuottavuuteen

ROBOTIIKASTA BOOSTIA TUOTTAVUUTEEN- Roboboost-tapahtuma 26.4.2022 Kangasala-talossa

Katso alkuperäinen julkaisu Youtubesta.