Hankkeen tiedot ja rahoittajat

Roboboost-hanke on 6Aika-hanke, jonka toteuttivat Metropolia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti TAI ja Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia.

Hanke toteutettiin 1.4.2020-31.5.2022.

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toimilinja oli koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen ja erityistavoitteina kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen.

Hankkeen toteuttamisessa oli mukana xx yritystä xx henkilöä ja hankkeen aikana järjestettiin xx tapahtumaa.


6Aika-strategia on laaja kokonaisuus, joka koostuu yhteenlaskettuna kymmenistä kestävän kaupunkikehittämisen sekä työllisyyden ja osaamisen hankkeista. Kuutoskaupungit ratkaisevat hankkeissa kehittämishaasteita yhteistyössä keskenään ja yhdessä yritysten, kaupunkilaisten ja tutkimussektorin kanssa. Kaikissa 6Aika-hankkeissa on toteuttajia vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Hankkeiden tärkeimpiä kohderyhmiä ovat yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, ESR-hankkeissa erityisryhmät, kuten nuoret, maahanmuuttajat tai muut työttömät työnhakijat.

6Aika-strategian perustana on kolme laajamittaista, jo päättynyttä kärkihanketta: Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Kärkihankkeet ovat edistäneet suomalaisen älykaupunkimallin tärkeitä osatekijöitä: asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä, datan avaamista ja hyödyntämistä sekä palveluiden kehittämistä aidossa kaupunkiympäristössä. Samalla kaupunkien omat kyvykkyydet kasvoivat näiden tekijöiden osalta.

6Aika-strategian kotisivut, 6aika.fi

Hankkeen rahoittajat

6Aika-strategian tunnus.
Euroopan sosiaalirahaston logo.
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.