Hyvän elämän digimestari

Kaunis aurinkoinen päivä on aluillaan, ja Hyvän elämän digimestari valmistelee juuri Foibekartanossa digikornerin lähetystä, jossa aamu aloitetaan tuolijumpalla. Kuva aamujumpasta postataan sosiaaliseen mediaan yhdessä asukkaiden kanssa.  Päivän mittaan digimestari auttaa asukkaita ja henkilökuntaa laitteiden huollossa ja käyttöönotossa, esittelee uutta teknologiaa ja kartoittaa sen käytettävyyttä. Työnkuva on siis moninainen, teknologiaa ja digitalisaatiota sen eri ulottuvuuksissa.

Hyvinvointiteknologia-koulutuksessa luotiin uusi toimintamalli

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan osaamista hyvinvointiteknologian ja digitalisaation saralla, mikä näkyy Tehyn Osaamistarpeet sosiaali- ja terveysalalla -selvityksessä (2018) ja myös ammatillisen opettajan työssä.

Vantaan ammattiopisto Varia kehitti hyvinvointiteknologia-koulutukseen mallin, jossa lähihoitajaopiskelijat sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat opiskelevat yhdessä monialaisesti. Idea koulutuksen monialaistamiseen lähti siitä, että molemmissa tutkinnon osissa sisällöt olivat hyvin samanlaiset. Ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin kohteita verrattiin toisiinsa tarkasti, ja tämä näkyi myös opetuksen suunnittelussa. Oppilaitosmuotoisessa opetuksessa myös opettajat toimivat monialaisesti yhteisopettajuuden periaatteita noudattaen. Mallissa yhdistyvät eri alojen vahvuudet, kuten sote-alan vuorovaikutus- ja ohjausosaaminen ja tieto- ja viestintätekniikka-alan laitteiden käytön osaaminen.

Kaksi ihmistä istuu saman pöydän ääressä ja katsovat pöydällä olevan tabletin ruutua.
Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat tutkivat älyvaa´AN TOIMINTOJA.
Henkilö istuu pöydällä olevan Memoera-laitteen edessä ja katsoo laitteen näytöllä näkyvää kuvaa.
Opiskelija tutkii Memoera-laitteen toimintaa.

Toisena tärkeänä lähtökohtana toimintamallissa oli saada yritykset mukaan kehittäjäkumppaneiksi. Kun yritys voi vaikuttaa koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen, opetus pystyy vastaamaan aidosti työelämässä tarvittavan osaamistarpeen paikkaamiseen. Yhteistyöyritysten tarjoamat työelämässä oppimisen paikat toimivat parhaimmillaan myös rekrytointiväylänä.

Olemme myös huomanneet, että tätä toimintamallia on mahdollista skaalata ja tehdä yhteistyötä monialaisesti eri alojen kanssa. Voisivatko tulevaisuudessa esimerkiksi matkailualan, tieto- ja viestintätekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat yhdessä järjestää virtuaalisen matkan suosikkilomakohteeseen tai luontomatkailua ikääntyneille? Tämän kautta voimme rakentaa uusia kumppanuuksia Vantaan ja sen lähialueen elinkeinoelämän vahvistamiseksi.

Opintojen rakenne piloteissa:

  • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp (Sosiaali- ja terveysala)
  • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena 15 osp (Tieto- ja viestintätekniikka)
  • Oppilaitosmuotoinen koulutus kestää kolme viikkoa
  • Lisäksi opintoihin sisältyy opintomatkoja sekä yhteistyöyritysten vierailuja koululla.
  • Työelämässä oppimisen jakso sekä näyttö neljä viikkoa
  • Työelämässä oppimisen jaksolle opiskelijat menevät pääsääntöisesti pareina.
  • Työpaikkoina voi olla esimerkiksi ikääntyneiden palveluasumisyksikkö, kotihoito, turva-alan yritys tai vaikkapa päiväkoti
  • Lisäksi tarjoamme räätälöitäviä lyhytkoulutuksia asiakkaan tarpeen mukaan.