Ensikosketus teollisuus robotiikkaan

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu profiloituu uusien teknologioiden käyttöönoton edelläkävijöiksi. Roboboost hankkeessa Tredun tiimi tukee teollisuuden digitalisaatiota koulutusten ja valmennusten kautta.

Hankkeessa luotu Teollisuusrobotiikka tutuksi -koulutus,(5 osp) johdattaa uusia ammattiryhmiä teollisuusrobotiikan mahdollisuuksien ja hyödyntämisen äärelle. Tämä 5 osp kokonaisuus on räätälöitävissä paikallisen teollisuuden ja opiskelijoiden tarpeen mukaan. Sen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Roboboost hankkeessa Teollisuusrobotiikka tutuksi -koulutus tarjoaa ensikosketuksen robotiikkaan käytännön harjoittelun (LBT,learning by training) kautta. Harjoittelu keskittyy teollisuusrobotiikkaan tutustumiseen yrityksen tiloihin rakentuvassa oppimisympäristössä. Yhteistyökumppaneina Tredulla ovat Nokialla sijaitseva AGCO Power ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. AGCO Powerin rooli on ratkaiseva, koska fyysinen tila sijaitsee yrityksessä ja yritys vastaa suurimmasta osasta kustannuksia, Roboboost hankkeen kanssa.

Uusi LBT Center oppimisympäristö mahdollistaa robottien ohjelmoinnin, liikeratojen tarkastelun ja häiriötilanteissa toimimisen turvallisesti. Robotti on työkaveri, jonka turvalliseen toimintaan täytyy voida luottaa! LBT Center oppimisympäristö on osa yrityksen tuotannollista toimintaa koulutusmielessä: tuotantoprosessin perusta on toimivat koneet ja osaavat käyttäjät. LBT Centerillä vaikutetaan jälkimmäiseen. Varsinaista tuotantoa koulutusympäristössä ei tehdä.

Yhteistyö hyödyttää myös Tredun tutkinto-opiskelijoita, jotka pääsevät harjoittelemaan uuteen oppimisympäristöön. Yrityksen sisällä toimiva ympäristö vahvistaa samalla ammatti-identiteettiä ja antaa opiskelijalle yritykseen ja työhön sitoutumisen tunteen.

Ammatillinen tutkinto, tai sen osa, voidaan toteuttaa myös oppisopimuksella. Näin toteutettu koulutus on yritykselle maksutonta. Kustannus tulee ainoastaan oppisopimusopiskelijalle maksettavasta palkasta. Koulutusmuotona oppisopimus soveltuu sekä uusien työntekijöiden kouluttamiseen että yrityksen jo olemassa olevan henkilöstön lisäkoulutukseen. Oppisopimus on joustava koulutusmuoto niille, joille tekemällä oppiminen (LBD, learning by doing) on luonteva tapa kehittää osaamistaan ja samalla saada virallinen merkintä tutkinnon osasta.

Roboboost yhteistyö on tiivistänyt Tredun pitkäaikaista kumppanuutta AGCO Powerin kanssa ja kehittänyt hanketiimin toimialaosaamista.

Hankkeessa tehty työ tukee omalta osaltaan ammatillisen koulutuksen reformia, jonka ytimessä on työpaikalla toteutuva oppiminen. LBT Center rakentuu fyysisesti valmiiksi 2021 vuoden loppuun mennessä ja koulutus tilassa alkaa -22 alussa. Kouluttajana toimii aluksi Roboboost hankkeessa Tredun opettaja ja projektin loppuun mennessä on tarkoitus kouluttaa myös yritykseen kouluttajia, jotka jatkavat työtä eteenpäin.