Double 3 -etäläsnäolorobotti kehityksen keskiössä

Miten voidaan turvallisesti kohdata eristystilanteissa olevia potilaita? Miten vähennetään hoitajien paikasta toiseen siirtymiseen kuluvaa aikaa ja tehostetaan hoitajien potilastyötä? Ratkaisuja näihin kysymyksiin on lähdetty etsimään robotiikan avulla Oulun ammattikorkeakoulussa.   

Oamkin hanketiimin konetekniikan ja hoitotyön asiantuntijat lähtivät tarkastelemaan markkinoilla olevia vaihtoehtoja. Pilotointiin valittiin Double 3 -etäläsnäolorobotti. Double 3 -robotissa on kaksipyöräinen alusta, säädettävä teleskooppivarsi ja kommunikointiyksikkö.

Käyttäjä ohjaa robottia etäyhteydellä ja viestii potilaiden kanssa kommunikointiyksikön näytön välityksellä. Robottia ohjataan nettiselaimen kautta esimerkiksi puhelimella tai tietokoneella nuolinäppäinten ja hiiren avulla.

Myös omaiselle voidaan antaa pääsy etävierailulle. Double 3 -ohjelmiston käyttö on hyvin yksinkertaista, jos perusdigitaidot ovat hallussa.

Robotti toimii parhaiten kiinteässä langattomassa verkossa. Pilotoinnissa haasteeksi on osoittautunut tarpeeksi kattavan ja vahvan verkon puute.

”Uskomme, että lähitulevaisuudessa hoitajapulaa voidaan helpottaa robotiikan avulla. Pilotointiin voidaan tuoda oma erillinen verkko tarvittaessa. Double 3 -robotti on helppo ja vaivaton tapa tutustua robotiikkaan.”  

Robotiikka on yksi Oamkin painopisteistä. Hoitoalalle suuntautuvaa työtä jatketaan vastaisuudessakin.